Gebed voor Zaligverklaring
(Zuster Marie van het Heilig Hart)

Oh eeuwige Vader
Schepper van hemel en aarde,
gever van Leven
Luister naar mijn nederig gebed
Dank U voor de genade die U uw dochter
Zuster Marie van het Heilig Hart gaf
Verwaardig mij en verleen mij
Volgens u wil de gunst op de voorspraak
van Zuster Marie van het Heilig Hart
(doe u verzoek)
Ik bid dat U haar snel tot uw heiligen zal tellen
Zodat ze zal worden verheerlijkt door uw
kerk hier op aarde
Vol vertrouwen in uw naam bid ik nederig
Amen

onze Vader/Wees gegvoet Maria/Glorie voor God onze vader
Zuster Marie van het Heilig Hart
(Marie Louise Martin)
1860-1940
©  Carmel van Lisieux en Office Central van Lisieux
WWW.MARTINSISTERS.ORG
Soeur Marie du Sacré Coeur - Marie Martin